Kalender

Här lägger vi in tävlingsschemat.
Notera att många av tävlingarna publiceras också på schack.se.

Tips: Om du klickar på ”Prenumerera” längst ner till höger så kan du lägga in kalender i din dator eller telefon.

feb
15
ons
Prova på schack på sportlovet @ Klubblokalen
feb 15 kl. 17:00 – 20:00

Mycket välkomna på öppet hus hos oss onsdagen den 15 februari kl 17-20

Det blir schackträning och spel för alla åldrar.
Det kostar inget att vara med!

Dessutom bjuder vi alla deltagare på fika

mar
8
ons
Års- och -föräldramöte @ Klubblokalen
mar 8 kl. 18:00 – 18:30

Nolereds Schackklubb planerar årsmöte/föräldramöte den 8 mars kl 18:00 och önskar deltagande av schackföräldrar.

Mötet hålls mellan de två träningsgrupperna i träningslokalen

Klubben kommer att berätta om verksamheten och verksamhetsåret samt informera om aktiviteter kommande period.

Vidden mer formella delen av årsmötet kommer följande agenda att avhandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Godkännadne av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
 9. Motioner och förslag
 10. Avgifter
 11. Val av
  -Ordförande och suppleanter på ett år
  -Styrelseledamöter och revisorer på ett år
 12. Övriga frågor

Mötets avslutas

Eventuella motioner eller förslag uppmanas att omgående insändas till ordföranden (niklas.nabbing@itwwelding.com).

Vi vill gärna att den som kan tänka sig att göra en insats i klubbens styrelse hör av sig till klubbens valberedare Niklas 0709386217

Välkomna!

Styrelsen för Nolereds Schackklubb