Års- och -föräldramöte

När:
8 mars, 2023 kl. 18:00 – 18:30
2023-03-08T18:00:00+01:00
2023-03-08T18:30:00+01:00
Var:
Klubblokalen
Noleredsvägen 9E
423 32 Torslanda

Nolereds Schackklubb planerar årsmöte/föräldramöte den 8 mars kl 18:00 och önskar deltagande av schackföräldrar.

Mötet hålls mellan de två träningsgrupperna i träningslokalen

Klubben kommer att berätta om verksamheten och verksamhetsåret samt informera om aktiviteter kommande period.

Vidden mer formella delen av årsmötet kommer följande agenda att avhandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Godkännadne av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
 9. Motioner och förslag
 10. Avgifter
 11. Val av
  -Ordförande och suppleanter på ett år
  -Styrelseledamöter och revisorer på ett år
 12. Övriga frågor

Mötets avslutas

Eventuella motioner eller förslag uppmanas att omgående insändas till ordföranden (niklas.nabbing@itwwelding.com).

Vi vill gärna att den som kan tänka sig att göra en insats i klubbens styrelse hör av sig till klubbens valberedare Niklas 0709386217

Välkomna!

Styrelsen för Nolereds Schackklubb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *